Zmiany wprowadzone

$h=Co słychać w Boguszkowie
$k=odpady, mazowsze
$a=Józef Chodań
$d=2019.12.19
$z=0
$o=
$b=

boguszkow-172-1.jpg
W lutym 2020 r. minie już 5 lat, odkąd 2400 ton odpadów (nie są masą obojętną) nielegalnie zalega we wsi Boguszków (powiat kozienicki) na działce nr 337. O składowanych tam popiołach i przyzwoleniu wójta gminy Magnuszew na ten proceder pisaliśmy w lutym 2017 r. [[popioly_boguszkow-172]] i w lipcu 2018 r. [[popioly_boguszkow-186]].

Trzeba przyznać, że dwa wyroki Sądu Administracyjnego w Warszawie (Wydział VIII
Zamiejscowy w Radomiu, sygn. akt VIII SAB/Wa39/17 i VIII SAB/Wa 40/17 z dnia 22
czerwca 2017 r.) i wymierzone grzywny zmusiły wójta do bardziej przyzwoitych działań.
NiestetyNiestety, w wydawanych decyzjach na usunięcie odpadów wójt popełniał błędy (materiał
dowodowy był niekompletny i nie wyjaśniano istotnych dla sprawy kwestii), tak więc
właściciel odpadów (firma z Warszawy) skutecznie odwoływał się od tych decyzji. Dopiero
czwartą decyzjędecyzję, wydaną poprawniepoprawnie, SKO w Radomiu utrzymało w mocy.

Niestety, sprawa nadal jest niezakończona, ponieważ właściciel odpadów zaskarżył do sądu decyzję SKO w Radomiu. Czyżby grał na zwłokę, nie obawiając się naliczenia kary przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za pięcioletnie nielegalne składowanie odpadów? Sprawie będziemy przyglądać się nadal.


Niestety sprawa nadal jest niezakończona, ponieważ właściciel odpadów zaskarżył do sądu decyzję SKO w Radomiu. Czyżby grał na zwłokę nie obawiając się naliczenia kary przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za pięcioletnie nielegalne składowanie odpadów? Sprawie będziemy przyglądać się nadal.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.