Od listopada 2007 roku Zielone Mazowsze rozpoczęło kampanię promującą ekologiczny styl życia dzięki zastosowaniu zasady 3R. Kampania ma na celu zredukowanie ilości odpadów, w szczególności jednorazowych torebek foliowych i spopularyzowanie toreb wielorazowych.

W dniach od 14 do 21 grudnia w trzech rozgłośniach radiowych (radio PIN, radio Złote Przeboje, Antyradio) można usłyszeć spot promujący torby wielorazowe. Można go również pobrać z naszej strony internetowej: MP3, 783 kB

Kampanię Eko Torba prowadzi Zielone Mazowsze dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.