6 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list otwarty w sprawie rozbudowy spalarni odpadów komunalnych na Targówku z 11 lutego [zobacz >>>]:

Odpowiedź (?) prezydenta

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zastępca Prezydenta.

Do: Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Warszawa, 23 marca 2010.

OŚ-IV-MSK-76242-196-91/09

Uprzejmie informuję, że "List otwarty w/s rozbudowy spalarni odpadów komunalnych ZUSOK" z dnia 11 lutego 2010r. znak: ODP/10/0107/01/KR skierowany do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m. st. Warszawy zostanie przekazany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jako dowód w toczącej się sprawie.

Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Jarosław Kochaniak

Od redakcji

Zagadkową treść pisma, brak merytorycznej odpowiedzi na wątpliwości poruszone w liście otwartym [zobacz >>>] i naruszenie terminu określonego przez kodeks postępowania administracyjnego pozostawiamy bez komentarza.