Monitoring sklepów ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym pod kątem przestrzegania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na terenie województwa mazowieckiego.

Wstęp

Opracowanie zostało wykonane w formie elektronicznej, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w wyniku umowy o współpracy zawartej dnia 14.03.2007 roku, w ramach realizowanego przez FWIE projektu pt. Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi:

odpady.eco.pl/monitoring/

Opracowanie składa się ze wstępu oraz części tabelarycznej (w której główną treścią są wyniki badań).

Badania terenowe przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego w dniach 10-20 września 2007 r. Objętych nimi zostało 15 sklepów ze sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, w tym sklepy sprzedające także przez Internet i hurtownia. Sklepy zbadano pod kątem, czy spełniają swoje obowiązki dotyczące odbierania zużytego sprzętu elektronicznego i przekazywania go dalej specjalistycznym zakładom przewożenia lub hurtowniom, czy posiadają odpowiednie informacje wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, stanowiącej załącznik do w/w umowy. Stwierdzono, że nie wszystkie sklepy spełniają warunki zawarte w instrukcji.

Żaden z badanych obiektów nie prowadzi samodzielnej zbiórki odpadów. Tylko dziewięć z piętnastu sklepów posiada wpis w rejestrze GIOŚ.

W żadnym z badanych sklepów nie było pełnej informacji na temat art. 41. Najwięcej informacji z art. 41 umieścił Auchan, jako jedyny miał wywieszkę o szkodliwości materiałów wykorzystanych w sprzęcie elektronicznym i zakazie wyrzucania zużytego sprzętu razem z innymi produktami, zamieszczona informacja zawierała również załącznik nr 3 do ustawy. Żadnej informacji o art. 41 nie umieściły sklepy: Media Centrum, Karen Notebook, Ekspert Serwis, Electro World, Real, Carrefour, Partner AGD RTV, Hala Banacha, Fala oraz Hurtownia Dublet. Pozostałe sklepy udzielały niepełnych informacji.

Dwanaście sklepów wymienia zużyty sprzęt 1:1. Dziesięć sklepów deklarowało, że oddaje zużyty sprzęt do specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją, ale tylko Electro Word udzielił informacji, do jakiej (próbowano się dowiedzieć, jakie to firmy na miejscu i później telefonicznie - niestety bez rezultatu). Dwa sklepy oznajmiły, że zużyty sprzęt oddają do hurtowni, a trzech problem nie dotyczy, gdyż wcale nie odbierają sprzętu (w tym Hurtownia). Większość firm odbiera zużyty sprzęt przy transporcie lub po dostarczeniu do sklepu.

Tabela sklepów

Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej:

PDF, 167 kB

Kolejność sklepów w tabeli odpowiada kolejności badania.