Dlaczego mieszkańcu Bielan musisz wozić makulaturę do centrum?

Od połowy zeszłego roku, kiedy w Warszawie było tylko 38 kompletów miejskich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, sytuacja znacznie się poprawiła - dzięki kilkuset pojemnikom rozstawionym przez firmę LEKARO. Na Bielanach jednak nadal nie ma ani jednego.

Przyczyną są... same władze dzielnicy, które nie chcą mieć pojemników na swoim terenie. Poniżej publikujemy treść pisma burmistrza do Biura Ochrony Środowiska w tej sprawie. Zaznaczamy, że działania burmistrza dzielnicy są niezgodne z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, która nakłada na władze gminne obowiązek zapewnienia warunków do selektywnej zbiórki odpadów.

Pismo Zarządu Dzielnicy Bielany do BOŚ

Od: Zarząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy.

Warszawa, 10 lutego 2009 r.

UD-III-WOŚ-0711-5/09

Do: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy.

dot. pojemników do segregacji odpadów.

W związku z ustalaniem lokalizacji pojemników do segregacji odpadów uprzejmie informuję, że dzielnica Bielany nie jest zainteresowana ich ustawianiem na terenach ogólnodostępnych.

Jak wykazała dotychczasowa praktyka, kontenery nie były opróżniane z dostateczną częstotliwością a obok kontenerów podrzucane były różnego rodzaju odpady, które psuły estetykę otoczenia. Takie działania powodowały prośby mieszkańców o zmianę miejsca ustawienia zestawów i w końcu znalezienie niekonfliktowej lokalizacji stało się niemożliwe.

W sytuacji, gdy mieszkańcy Bielan będą stosować się do przepisów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m. st Warszawy, zobowiązujących właścicieli posesji (lub zarządzających posesją) do rozdziału odpadów surowcowych od odpadów komunalnych zmieszanych przed przekazaniem ich uprawnionemu odbiorcy, ustawianie dodatkowych kontenerów nie jest konieczne.

Z-ca Burmistrza dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Kacper Pietrusiński