Przedstawialiśmy już Państwu informację, iż firmy Bestja [zobacz >>>] oraz Błysk [zobacz >>>] mieszają odpady segregowane i niesegregowane, niwecząc wysiłek mieszkańców włożony w segregację śmieci.

Od nowego roku osiedle przy ulicy Klaudyny obsługuje nowa firma - MPO. Okazuje się, że również i ta firma miesza odpady niesegregowane z odpadami zebranymi selektywnie.

Podstawiony jest pojemnik na śmieci zmieszane.

Pojemnik na odpady zmieszane jest opróżniany, w tym czasie podstawiany jest pojemnik na surowce wtórne (z czerwona nalepką).

Pojemnik na surowce wtórne jest podczepiany...

Wyładowywany...

I odczepiany.

Zbliżenie pojemnika - MPO w całym mieście oznacza pojemniki na surowce wtórne czerwonymi nalepkami z napisem Odpady Surowcowe. Pojemniki na śmieci zmieszane są identyczne, tylko nie posiadają czerwonej nalepki.

Po raz kolejny okazuje się, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy [zobacz >>>] nie zapewnia wcale selektywnej zbiórki odpadów, gdyż pojemniki na surowce wtórne zmieszane są w Warszawie fikcją i nieważne jest, do jakiej firmy należą.

Regulamin utrzymania czystości miał być sposobem na uzyskanie wymaganych przez Unię poziomów recyklingu. Każda nieruchomość miała mieć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Najwyraźniej wszystko jest zgodnie z przepisami, wszak regulamin mówi tylko o tym, że pojemniki na surowce wtórne mają być na każdej nieruchomości, ale nic już nie mówi jak mają być opróżniane. No to pojemniki są, mieszkańcy zgodnie z przepisami wrzucają do nich surowce wtórne, a firmy odpadowe - też zgodnie z przepisami - wywożą je na wysypisko lub do spalarni.

Tymczasem pojemniki przyuliczne do selektywnej zbiórki odpadów, które się sprawdzały, są systematycznie usuwane [zobacz >>>] - przecież Regulamin "rozwiązał" problem segregacji odpadów kompleksowo...

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że MPO jest spółką miejską, należącą w 100% do miasta. Miasto uchwala regulamin, aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu, ale nie jest w stanie przymusić nawet własnej spółki do działania zgodnego z intencjami jakie przyświecały uchwalającym Regulamin.