Serdecznie zapraszamy gminy województwa mazowieckiego do udziału w konkursie Gmina - lider selektywnej zbiórki odpadów pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie!

Do 2010.10.01: Zgłoszenia do konkursu

Konkurs organizowany jest na terenie trzech województw - mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego. Celem jest wzrost ilości zbieranych selektywnie surowców na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu:

- regulamin konkursu dla gmin: DOC, 18 kB, ODT, 34 kB

i przesłanie podpisanej deklaracji:

- deklaracja przystąpienia do konkursu dla gmin: DOC, 11 kB, ODT, 17 kB

1. faksem pod numer 22 621 77 77

2. lub listownie na adres :

"Konkurs dla gmin"
Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6
00-695 Warszawa

Czas przyjmowania zgłoszeń trwa do 1 X 2010 roku. Udział w konferencji i konkursie jest nieodpłatny.

2010.10.07: Konferencja inauguracyjna

Ponadto zapraszamy przedstawicieli gmin na Mazowszu oraz media na konferencję inauguracyjną mazowieckiej części konkursu, która odbędzie się dnia 7 X 2010 w godzinach 13-16 przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Program konferencji inauguracyjnej:

1. Prezentacja projektu "Liderzy selektywnej zbiórki"

2. "Słowo" patronów honorowych projektu.

3. Omówienie narzędzi (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i promocyjnych) sprzyjających rozwojowi i efektywności gospodarki odpadami w gminie.

4. Prezentacja form współpracy z organizacją odzysku

5. Omówienie zasad konkursów dla gmin i szkół oraz regulaminów

6. Prezentacja materiałów promocyjnych projektu i możliwości ich wykorzystania

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela główna koordynator konkursu :

Barbara Gajewska
basia@tnz.most.org.pl
tel. 787 269 974