Stowarzyszenie Zielone Mazowsze serdecznie zaprasza przedstawicieli gmin i inne osoby zainteresowane na konferencję inauguracyjną mazowieckiej części projektu na temat recyklingu - Liderzy selektywnej zbiórki odpadów, która odbędzie się 7 października w godzinach 13:00 - 15:30 przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Program konferencji

1. Prezentacja projektu "Liderzy selektywnej zbiórki".

2. "Słowo" patronów honorowych projektu - Urząd Marszałkowski w Warszawie

3. Informacja o podmiotach wspierających kampanię.

4. Omówienie narzędzi (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i promocyjnych) sprzyjających rozwojowi i efektywności gospodarki odpadami w gminie.

5. Prezentacja nt. form współpracy z organizacją odzysku.

6. Omówienie zasad konkursów dla gmin i szkół oraz regulaminów.

7. Prezentacja materiałów promocyjnych projektu i możliwości ich wykorzystania.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 6 października.

O projekcie

Kampania jest realizowana w trzech województwach - mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. W każdym z województw zostaną przeprowadzone osobne konkursy dla gimnazjów - Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów [zobacz >>>] oraz dla gmin Gmina - lider selektywnej zbiórki odpadów [zobacz >>>].

W konkursie dla szkół wyłoniony zespół uczniów pod kierownictwem wyznaczonego nauczyciela będzie odpowiedzialny za dotarcie do gospodarstw domowych z materiałami promującymi selektywną zbiórkę odpadów (wydane w ramach projektu foldery-poradniki) oraz deklaracjami przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów. Przedstawiciel rodziny podpisując deklarację zobowiąże się do selektywnego zbierania opakowań i innych odpadów. Zwycięży to gimnazjum, które zbierze największą ilość deklaracji. Ponadto zorganizujemy 30 warsztatów dla nauczycieli dotyczących ekologicznego postępowania z odpadami.

W konkursie dla gmin celem jest wyłonienie najefektywniejszego systemu selektywnej w województwie mazowieckim. Punktacja przyznawana będzie gminom na podstawie wyników zbiórki w gminie w czasie trwania konkursu (październik 2010 - maj 2011) w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Kontakt

Więcej informacji o projekcie, ulotki, szczegółowe regulaminy i podstawowe informacje o recyklingu można znaleźć na stronie: liderzy.info.pl

Koordynator mazowiecki projektu - Maciej Roszkowski: tel. 798 99 22 27, email: liderzy.recykling@gmail.com