Serdecznie zapraszamy wszystkie gimnazja w województwie mazowieckim do wzięcia udziału w konkursie - "Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów"

Zadanie konkursowe będzie polegało na pozyskaniu do udziału w selektywnej zbiórce oraz jej promocji:

- gospodarstw domowych

- placówek handlowych, usługowych i publicznych.

Konkurs realizowany będzie w formie następujących działań:

1. Wyłoniony zespół uczniów pod kierownictwem wyznaczonego nauczyciela będzie odpowiedzialny za dotarcie do gospodarstw domowych z materiałami promującymi selektywną zbiórkę odpadów (wydane w ramach projektu foldery-poradniki) oraz deklaracjami przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów. Przedstawiciel rodziny podpisując deklarację zobowiąże się do selektywnego zbierania opakowań i innych odpadów.

2. Wyłoniony zespół uczniów pod kierownictwem wyznaczonego nauczyciela będzie odpowiedzialny za dotarcie z materiałami promującymi selektywną zbiórkę odpadów (wydane w ramach projektu plakaty) oraz deklaracjami przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów do placówek handlowych i usługowych.

3. Kierownik placówki handlowej lub usługowej podpisując deklarację zobowiązuje się do selektywnego zbierania opakowań i innych odpadów.

4. Szkoły w miejscowościach, w których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, będą rywalizować w konkursie na najlepsze działania edukacyjne.

Konkurs trwał będzie do końca maja 2011, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu. Punktacja konkursowa polegała będzie na przeliczeniu ilości podpisanych deklaracji przypadających na liczbę uczniów w danej szkole.

Najlepsze szkoły otrzymają honorowe tytuły „Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów”, dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione w ramach projektu oraz pozyskane od sponsorów. Łączna pula nagród wyniesie aż 30 tysięcy złotych!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, terminami warsztatów dla państwa powiatu i przesłanie podpisanej deklaracji przystąpienia do konkursu faxem 22 621 77 77, bądź listownie na adres:

Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 m.6
00-695 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs dla szkół".

Regulamin konkursu: PDF, 72 kB

Warsztaty: PDF, 58 kB

Deklaracja: DOC, 13 kB, ODT, 18 kB