Stacja przyjmuje również używane rowery, które podlegają albo renowacji (jak te na zdjęciu), albo rozbiórce na części zamienne.