Oto końcowy efekt - wysokowartościowy kompost organiczny.