W oznaczone dni wszyscy mieszkańcy wystawiają przed domy odpady opakowaniowe w specjalnych workach foliowych. Przyjeżdża po nie samochód firmy obsługującej zbiórkę odpadów w danym rejonie. Wszystko odbywa się sprawnie, bez zanieczyszczania ulic i bez szkody dla estetyki.