Apel do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz

Zwracamy się ze stanowczym apelem o jak najszybsze podpisanie przez miasto umowy ze stowarzyszeniem EKON na tzw. recykling park. Ku naszemu zdumieniu i przerażeniu Miasto Stołeczne Warszawa siłami swoich urzędników i firm komunalnych nie potrafi, i nie chce zapewnić warszawiakom możliwości ekologicznego postępowania ze śmieciami - ich recyklingu, powtórnego wykorzystania i ograniczania liczby wytwarzanych odpadów. Mimo wprowadzenia obowiązku segregowania odpadów w 2007 r., poziom recyklingu odpadów w Warszawie jest niższy niż jeszcze 15 lat temu, gdy nie było takiego obowiązku. Liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest niższa kilkukrotnie niż było to jeszcze 5 lat temu, a urzędy odpowiedzialne za gospodarkę odpadami powołując się na ustawę przerzucają obowiązek zapewnienia segregacji odpadów na administracje domów, zamiast same zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów. Brakuje pieniędzy na sortowanie odpadów (nie ma ich praktycznie wcale), co miastu nie przeszkadza rocznie wydawać blisko 30 mln zł na dotację do spalania odpadów.

Sytuacja ta kompromituje Warszawę. Kompromituje podwójnie, gdyż pokazuje, że podmioty prywatne są przez miasto zwalczane, jeśli prowadzą działania pro publico bono - jak stowarzyszenie EKON. Jak się okazuje dla miasta od zapewnienia pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych, prowadzenia segregacji odpadów u źródła jak to robi EKON, ważniejsze są interesy firm komunalnych jak MPO czy SYSTEM EKO.

EKON to bezcenna inicjatywa społeczno - gospodarcza, ekonomiczna i ekologiczna. Stowarzyszenie zatrudnia przy zbiórce i segregacji odpadów blisko 450 osób niepełnosprawnych, ponad 250 psychicznie chorych. Uważamy, że takie inicjatywy winny być przez miasto wspierane, promowane i dotowane w odróżnieniu od np. utrzymania spalarni śmieci, gdzie utylizacja każdej tony śmieci oprócz opłat mieszkańców za wywóz śmieci dodatkowo kosztuje miasto ok. 250 zł.

Tymczasem od dawna EKON tkwi w zaklętym kręgu urzędniczej niemocy i ignorancji. Dotychczasowa sortownia odpadów zostanie wkrótce zamknięta, gdyż wygasa umowa najmu. Stowarzyszenie planowało budowę nowoczesnego recykling-parku na Ursynowie przy ul. Mortkowicza 5. 21 września 2006 r. Rada M. St. Warszawy podjęła uchwałę o odstąpieniu od przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę tego terenu; wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi M. St. Warszawy. Umowa do tej pory nie została podpisana, a jak się dowiadujemy, niezliczone interwencje EKON-u w organach samorządowych i wykonawczych pozostają bezskuteczne.

Tymczasem Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku przyjęta Uchwałą Nr LXII/1789/2005 Rady M. St. Warszawy w dniu 24 listopada 2005 r. jako jedno z zagrożeń dla rozwoju miasta wymienia nierozwiązany problem gospodarki odpadami. Strategia zakłada wprowadzenie systemu efektywnej gospodarki odpadami, a także budowę sortowni odpadów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić jak najszybsze otwarcie nowej sortowni EKON-u, zwłaszcza w sytuacji gdy jest chętny podmiot, aby zrealizować to bez ponoszenia kosztów przez miasto.

Domagamy się stanowczo w trybie pilnym rozwiązania tego problemu, gdyż przynosi on hańbę miastu. Liczymy na osobiste zaangażowanie Pani Prezydent w rozwiązanie tego wstydliwego dla Warszawy problemu. Prosimy o poinformowanie nas o podejmowanych w tej sprawie działaniach i decyzjach.

Więcej informacji

www.ekon.org.pl/zamkniecie_sortowni/