Głos z Czerniakowa

Do listy znikających pojemników na segregowane odpady proszę dołączyć kolejne miejsce.

Pojemniki ustawione na brzegu osiedla przy ul. Czerniakowskiej/Nehru były dogodne dla wielu mieszkańców.

Niestety ich popularność przekładała się na częste przepełnienie. Niewidzialna ręka przyczyniła się do całkowitego rozwiązania problemu.

(Zdjęcia sprzed kilku lat)